Natuurherstelproject met aanleg van oesterbank en 3-D geprinte riffen in de Noordzee

In de Noordzee, ten noorden van Schiermonnikoog, is op circa 20 meter diepte een bijzonder natuurherstelproject gestart. In het gebied de Borkumse Stenen is 6.000 kilo Noorse platte oesters geplaatst, onder meer op 3-D geprinte rifstructuren. Het is voor het eerst dat in diepere delen van de Noordzee oesterbanken worden hersteld. Wageningen Marine Research is als kennispartner van de initiatiefnemers Wereld Natuurfonds en ARK Natuurontwikkeling actief betrokken bij deze impuls voor het leven in de Noordzee.

Platte oesterbanken kwamen vroeger op grote schaal voor in de Noordzee. Deze schelpdierbanken zijn grotendeels verdwenen door overbevissing, ziektes en koude winters. Wereldwijd worden koraal- en oesterbanken hersteld en beschermd vanwege de verhoogde visproductie, waterkwaliteit, bodemstabiliteit en bijdrage die ze leveren aan kustbescherming. Tenzij er een bronpopulatie aanwezig is, leert de ervaring dat schelpdierbanken niet uit zichzelf terugkeren. Daarom brengen het Wereld Natuurfonds en ARK Natuurontwikkeling, in samenwerking met Wageningen Marine Research, Bureau Waardenburg en Sas Consultancy, nu op verschillende plaatsen oesters terug.

De harde ondergrond van de Borkumse Stenen is heel geschikt voor platte oesters, die hier vroeger ook van nature voorkwamen. Bijzonder aan de pilot is dat de proeflocatie van 1 hectare in samenwerking met vissers is gekozen. In het gebied zal straks vrijwillig niet meer gevist worden. Een tweede proeflocatie in het diepe deel van de Noordzee is het Gemini Windpark, vlakbij de Borkumse Stenen, waar 1000 kilo oesters en proefkooien worden geplaatst.

Bron: Groene Ruimte

Natuurherstelproject met aanleg van oesterbank en 3-D geprinte riffen in de Noordzee